Sunday, November 20, 2016

Slowly...one by one

Sometimes...life can be cruel..

Hidup umpama menitik bedak sejuk
Perlu hati hati dan cermat supaya bedak sejuk itu sama saja bulatnya.
Slowly...one by one.
Perlu istiqomah supaya semua kerja dapat diselesaikan dengan baik.
Dan orang paling sabar adalah ibu ku. semasa dia menitik bedak sejuk satu satu satu


No comments:

Post a Comment